Previous pageNext pagezwangere vrouw
Zwangere vrouw, afgebeeld met de maan onder haar voeten en een krans van sterren boven haar hoofd. Bijbelverhaal Openbaring 12 1.40 m hoog
Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl