Opgang Volwassene, Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, volwassene en kind, Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, volwassene en kind , Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, volwassene, Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, volwassene en kind, Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, kind, Franse kalkstaan, 190 cm

Opgang, kind, Franse kalkstaan, 190 cm

   
Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl