In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren

Engel Michael, die de boom van het Leven bewaakt.

   
Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl