Batik op eigen geweven zijde, rood: de zon die als een reus zijn wedloop begint

Batik op eigen geweven zijde, groen: Galilea

Batik op eigen geweven zijde, goud: ik ben verrezen en nog bij U

Batik op eigen geweven zijde, paars: Jerusalem kandelaar, Zacharia 4,6

Batik op eigen geweven zijde.

Gewaad pastoraal werker. Batik op gekochte zijde.

Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier

Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier

Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de doper

Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: Johannes de Doper

Christoffelkazuifel voorzijde vlinders en vogels. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.

Christoffelkazuifel voorzijde, moeder met kind, ziel als een vlinder vliegt naar de zon. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.

Christoffelkazuifel achterzijde, engel wijst de vlinder de weg naar de zon. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.

Christoffelkazuifel achterzijde, de vader als Christoffel draagt zijn kind over het water naar de overzijde. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.

 
Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl