David en de ark, Ingeweven, 90 cm bij 4 meter

Pinksteren: geest boven de wateren. Ingeweven, 60 cm bij 100 cm.

Groot wandkleed, ingeweven. (4 meter). Magnificat

Engel van de verrijzenis. Ingeweven. 60 cm bij 100 cm.

Batik. Driekoningen 80 cm - 120 cm.

Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl