• David en de ark, Ingeweven, 90 cm bij 4 meter

  • Pinksteren: geest boven de wateren. Ingeweven, 60 cm bij 100 cm.

  • Groot wandkleed, ingeweven. (4 meter). Magnificat

  • Engel van de verrijzenis. Ingeweven. 60 cm bij 100 cm.

  • Batik. Driekoningen 80 cm - 120 cm.