Batik op eigen geweven zijde, rood: de zon die als een reus zijn wedloop begint    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Batik op eigen geweven zijde, groen: Galilea    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Batik op eigen geweven zijde, goud: ik ben verrezen en nog bij U    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Batik op eigen geweven zijde, paars: Jerusalem kandelaar, Zacharia 4,6    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Batik op eigen geweven zijde.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Gewaad pastoraal werker. Batik op gekochte zijde.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de doper    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: Johannes de Doper    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Christoffelkazuifel voorzijde vlinders en vogels. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Christoffelkazuifel voorzijde, moeder met kind, ziel als een vlinder vliegt naar de zon. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Christoffelkazuifel achterzijde, engel wijst de vlinder de weg naar de zon. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Christoffelkazuifel achterzijde, de vader als Christoffel draagt zijn kind over het water naar de overzijde. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het overlijden van kinderen.    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp