lijkwade blauw 2 levendiger Lijkwade, afscheidskleed. Eigen ontwerp mogelijk
Batik op ruwe zijde.