• In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren

  • Engel Michael, die de boom van het Leven bewaakt.