• Batik op eigen geweven zijde, rood: de zon die als een reus zijn wedloop begint

 • Batik op eigen geweven zijde, groen: Galilea

 • Batik op eigen geweven zijde, goud: ik ben verrezen en nog bij U

 • Batik op eigen geweven zijde, paars: Jerusalem kandelaar, Zacharia 4,6

 • Batik op eigen geweven zijde.

 • Gewaad pastoraal werker. Batik op gekochte zijde.

 • Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier

 • Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de zaaier

 • Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: de doper

 • Gewaad pastoraal werker, batik op eigen geweven zijde: Johannes de Doper

 • Christoffelkazuifel achterzijde, engel wijst de vlinder de weg naar de zon. Batik op eigen zijde: voor familie- en kindervieringen, in het bijzonder bij het…

 • Christoffelkazuifel achterzijde, de vader als Christoffel draagt zijn kind over het water naar de overzijde. Batik op eigen zijde: voor familie- en…