In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. Basalt 120 cm.
Schepping van de mens, Eva. Basalt 130 cm.
Schepping van de mens, Adam. Basalt 130 cm.
Schepping van de mens, Adam en Eva
Engel Michael, die de boom van het Leven bewaakt. Basalt 130 cm.