Mozaïek, Opgewekte zoon, 60 cm - 60 cm
Mozaïek Vogel 40 cm - 75 cm
Mozaïek Annunciatie 80-150 cm
Mozaïek Hooglied 80- 120 cm
Mozaïek, engel van de verrijzenis, 60 cm - 120 cm