Maria Magdelena, keert met het kruikje balsam terug van het lege graf. Bijbelverhaal Johannes 20:1-18 1.40 m hoog

Batseba, met de kroon waarmee zij Salomo kroont. Bijbelverhaal I koningen 1. Hooglied 3, 11 1.30 m hoog

Mirjam, met tamboerijn, die door de Schelfzee trekt. Bijbelverhaal Exodus 15, 20. 1.50 m hoog.

Eva, afgebeeld met de slang en de vrucht (appel) Bijbelverhaal Genesis 3 1.60 m hoog

Ruth, afgebeeld met het kind Obed, `aan Naomi is een zoon geboren`. bijbelverhaal Ruth 4. 1.20 m hoog.

Tamar, schoondochter van Juda. Afgebeeld met de staf van Juda met de leeuwenkop, en zijn zegelring. Bijbelverhaal Genesis 38. 1.40 m hoog.

Zwangere vrouw, afgebeeld met de maan onder haar voeten en een krans van sterren boven haar hoofd. Bijbelverhaal Openbaring 12 1.40 m hoog

Deborah, richteres tussen Bethel en Rama. Richteren 4,4

Rachab, de hoer van Jericho, redde de verspieders uit Israel, en bleef daarna zelf gespaard. Jozua 2,15-18

Dochter van Jefta, begroet haar vader die na lange tijd oorlogvoeren thuiskomt, maar weet nog niet dat die God belooft heeft haar te offeren. Richteren 11, 34

Anna in de tempel, met Maria en het kind Jezus. Lucas 2,36

Het midden van de kring van 12 eiken en 11 vrouwenbeelden. Stal op de Kaag

Bijbelse vrouwen op hun bestemming: bezinningscentrum Stal op de Kaag

Bijbelse vrouwen op hun bestemming: bezinningscentrum Stal op de Kaag

 
Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl