Mozaiek, Opgewekte zoon, 60 cm - 60 cm

Mozaiek, Vogel 40 cm - 75 cm

Mozaiek Annunciatie 80-150 cm

Mozaiek Hooglied 80- 120 cm

Mozaiek muranoglas, engel van de verrijzenis, 60 cm - 120 cm

Werk uit het kunstambacht van het st. Liobaklooster. Voor opdrachten, prijzen en andere info: 0725061388 of kunstambacht@liobaklooster.nl